בכל פרויקט אני מבקשת ליצור מקום המספר את סיפורם האישי של דייריו, משקף את דמותם ומתאים להם בדיוק